Stafmedewerker 'Buurten met erfgoed'

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld. FARO heeft als steunpunt van meet af aan drie grote kerntaken. Die worden omschreven als ‘praktijkondersteuning’, ‘praktijkontwikkeling’ en ‘beeldvorming en communicatie’. Deze taken vertalen zich in diverse rollen die we als sectoraal steunpunt sectorbreed opnemen. FARO ondersteunt bovendien alle functies of basistaken van erfgoedorganisaties zoals die in het Cultureelerfgoeddecreet van 2017 vermeld worden.

  • FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 27/1/2020

Over deze job

Heb je zin om leerkrachten, leerlingen en lokale erfgoedpartners met elkaar te verbinden? Samen te onderzoeken hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan? Deze mensen te coachen bij een inspiratietraject? Stel je dan nu kandidaat als deeltijds projectmedewerker. Buurten met erfgoed verbindt secundaire scholen en lokale erfgoedpartners rond een lokale uitdaging. Ze worden een schooljaar lang actief gecoacht gedurende een uniek traject. Samen onderzoeken ze hoe een lokale uitdaging op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, architectuur, veiligheid, cultuur, diversiteit, solidariteit en armoede … in de loop der jaren evolueerde. Vervolgens verkennen ze mogelijke oplossingen om in de toekomst met deze uitdaging op een duurzame en respectvolle manier om te gaan. Buurten met erfgoed is een traject van denken én doen: leerlingen, leerkrachten, directies en betrokken partners verdiepen zich in een lokale uitdaging, en ontdekken dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken door de handen in elkaar te slaan. Leerdoelen m.b.t. erfgoed, burgerschap en duurzaamheid staan voorop, maar evengoed meer vakspecifieke doelen komen aan bod.

Bijkomende info

Gepost op 2019-12-17