Stafmedewerker communicatie

  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 14/4/2019

Over deze job

Je staat onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de School of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen in voor het analyseren, evalueren, ontwikkelen en uitvoeren van communicatieacties in het kader van het interne communicatiebeleid naar studenten en personeel en het externe communicatiebeleid naar potentiële studenten, alumni, het werkveld en het brede publiek. Dit met als doel de naambekendheid en het positieve imago van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen te vergroten. Je staat onder andere in voor:

  • het mee uitwerken van een communicatieplan en het vertalen hiervan naar concrete acties, met interne en externe partners. Je ontwikkelt, coördineert en voert een communicatiebeleid en marketingplan mee uit en dit in afstemming met de andere communicatiekanalen en –acties en in samenwerking met de adviseur communicatie (kunsten) van de hogeschool en de projectmedewerker ‘communicatie en presentatie artistiek onderzoek’ van de Academie. Je ondersteunt de opleidingen en de studentenadministratie op het vlak van communicatie naar een internationaal studentenpubliek; met advies, mails naar verschillende doelgroepen, het updaten van brochures en de organisatie van infomomenten en andere events waar je tevens de Academie en haar opleidingen vertegenwoordigt. Je staat het beleid en de opleidingen ook bij op vlak van interne communicatie, onder meer door het lay-outen en versturen van een periodieke mailing naar het personeel en het uitwerken van voorstellen om interne communicatie te verbeteren.
  • het opvolgen van communicatieopdrachten om zo een optimale dienstverlening aan te bieden aan de (potentiële) studenten, het personeel, de alumni en het werkveld van de Academie. Je brengt het verhaal van de Academie, haar opleidingen en de beoefening van de kunsten tot leven. Dit doe je o.a. door het verzamelen van informatie (foto, tekst, video) over de opleidingen, tentoonstellingen, evenementen en projecten. Je herwerkt deze informatie in verschillende communicatiekanalen (online nieuwsbrief, sociale media-platformen, brochures, tijdschriften, …). Je zorgt voor de juiste “tone of voice” in alle kanalen, schrijft zelf zowel informatieve als wervende teksten of je voert eindreactie uit. Je volgt ook de vormgeving mee op en bewaakt hierbij de huisstijl. Bij drukwerk zorg je voor de coördinatie, de opvolging met de drukker en de distributie. Je staat ook in voor het actualiseren van de website in het Nederlands en Engels, het aanmaken van het nieuwsluik op de website en het beheer van de online kalender. Door online marketing zorg je ervoor dat de verschillende doelgroepen op de juiste webpagina’s terecht komen.
  • het fungeren als spoc voor de communicatieacties gelinkt aan de Academie. Je adviseert, ondersteunt of verwijst personeelsleden en externen door naar de gepaste collega’s of kanalen. Je bent betrokken bij de communicatie binnen samenwerkingsverbanden met externe partners. Je verzorgt de inventarisatie en actualisatie van de adresbestanden met de lokale, nationale en internationale pers-, media- en werkveldcontacten van de Academie.
  • het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen rond de toegewezen communicatieopdrachten. Je volgt de evoluties en ontwikkelingen binnen communicatie en kunsten, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van afspraken binnen de Academie en de hogeschool.

Bijkomende info

Gepost op 2019-04-04