Stafmedewerker digitale ontwikkeling/webmaster

Als steunpunt voor sociaal-cultureel werk zijn we een intermediaire organisatie tussen het sociaal-culturele veld en de Vlaamse overheid met als doel bij te dragen tot de ondersteuning en ontwikkeling van het sociaal-culturele veld, zijn werkers en organisaties. Dat doen we door vorming en studiedagen aan te bieden, op vraag organisaties te begeleiden, onderzoek en campagnes te realiseren en ontwikkeltrajecten op te zetten. We werken onder een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.

  • Socius, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 6/6/2019

Over deze job

  • Je staat mee in voor het ontwikkelen van onze websites en online applicaties in samenwerking met externe bureaus waarvoor je het aanspreekpunt bent.
  • Je staat in voor het operationeel beheer en het onderhouden van onze digitale werkomgeving: websites, intranet- & extranetomgevingen.
  • Je bent intern het eerste aanspreekpunt voor informaticavragen, je biedt ondersteuning bij problemen, je staat in voor het functioneel beheer van zowel software als hardware.
  • Je onderzoekt, initieert en ondersteunt nieuwe ontwikkelingen en gebruik van digitale technologie in Socius voor de realisatie van onze kernopdrachten.
  • Je verkent en ondersteunt het gebruik van digitale technologie voor het realiseren van sociaal-culturele praktijken in het werkveld.
  • Je ontwikkelt mee de digitale organisatiestrategie.

Bijkomende info

Gepost op 2019-03-28