Technisch verantwoordelijke installaties en veiligheid

De vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen, geruggensteund door de Dienst Musea van het Departement Cultuur van de Stad Brussel, is in 1997 opgericht om de goede werking van de Musea van de Stad Brussel te waarborgen binnen het kader van hun wettelijke en bestuursrechtelijke taken. De Musea van de Stad Brussel, die door de Federatie Wallonië-Brussel als musea van categorie A zijn erkend, hebben tot taak een collectie van meer dan 20.000 stukken waarvan sommige als internationaal erfgoed zijn erkend, te bewaren, uit te breiden, te bestuderen, tentoon te stellen en te valoriseren. Zij ontplooien hun activiteiten op vijf openbaar toegankelijke sites in het centrum van Brussel: het Broodhuis – Museum van de Stad Brussel (in een geklasseerd gebouw op de Grote Markt), het Mode en Kant Museum, het Riolenmuseum, de GardeRobe MannekenPis en de archeologische site Bruxella 1238. De inrichting van een zesde site in een historisch gebouw bevindt zich momenteel in de projectfase. De Musea van de Stad Brussel tellen een vijftigtal medewerkers die door de Stad Brussel of de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen worden tewerkgesteld.

 • Brussel-Musea-Tentoonstellingen vzw, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 9/8/2019

Over deze job

Onder het gezag van de Directeur van Cultuur en Musea en de Conservator van de Musea is de technisch verantwoordelijke installaties en veiligheid, in samenwerking met de betrokken diensten van de Stad Brussel, en in het bijzonder met het Departement Openbaar Patrimonium dat belast is met het onderhoud van de gebouwen van de Stad, belast met de technische opvolging van de installaties van de Musea van de Stad Brussel. Aangezien dit een horizontale functie is waarbij wordt samengewerkt met de wetenschappelijke, educatieve, administratieve en onthaaldiensten van de musea, is hij.zij ook verantwoordelijk voor het actualiseren, uitvoeren en opvolgen van het risicopreventieplan van de musea.

 • instaan voor de controle van de technische en logistieke installaties van de musea;
 • in samenwerking met de betrokken diensten van de Stad, instaan voor de schoonmaak en het onderhoud van de gebouwen en de technische installaties van de musea (elektriciteit, airconditioning, verlichting, audiovisuele apparatuur, veiligheid, ticketsystemen, liften, daken enz.);
 • de planning, de ontvangst en het toezicht bij tussenkomsten van externe dienstverleners coördineren;
 • bijdragen aan het vaststellen, begroten en plannen van de technische behoeften van de musea;
 • technische expertise verstrekken in het kader van de inrichting en verbouwing van de musea;
 • instaan voor de opvolging van de bestaande contracten met technische dienstverleners;
 • in het kader van de verlenging of lancering van overheidsopdrachten in verband met de installaties, de technische specificaties voor de bestekken opstellen, bijdragen aan de kostenraming en aan de zoektocht naar te contacteren dienstverleners;
 • instaan voor de uitvoering van de reglementaire technische controles;
 • in samenwerking met de directie en de verantwoordelijke conservatoren van de verschillende museumsites, het risicopreventieplan (personen, gebouwen, kunstwerken) actualiseren en opvolgen in het kader van het Safety & Security programma van de musea;
 • de individuele maatregelen van dit preventieplan uitvoeren;
 • waken over de vlotte doorgifte van nuttige informatie aan de teamleden van de musea (conservatoren, bewakers, secretariaat enz.) en aan de andere betrokken diensten van de Stad;
 • de taken van de twee polyvalente medewerkers van de musea coördineren;
 • bijdragen aan de opstelling en opvolging van de budgetten voor deze taken;
 • vergaderingen leiden of eraan deelnemen;
 • rapporten, nota’s, verslagen enz. opstellen;
 • administratieve taken in verband met de functie uitvoeren.

Profiel

 • uitstekende beheersing van het Frans of het Nederlands en functionele kennis van de andere taal;
 • kennis van de musea en/of de historische monumenten en van de cultuursector;
 • kennis van de wetgeving inzake veiligheid;
 • bekwaamheden op het gebied van geïntegreerd projectbeheer;
 • vermogen om zich schriftelijk en mondeling vlot uit te drukken;
 • beheersing van de basiscomputerprogramma’s (Office suite, internet enz.) op pc;
 • vermogen om leiding te geven aan een team;
 • luistervaardigheid en vermogen om in groep te werken;
 • vermogen om partnerschappen aan te gaan;
 • zin voor initiatief en vermogen om zelfstandig te werken;
 • zin voor synthese, discipline en methodisch werken;
 • vermogen om zich aan de eisen van de functie en de context aan te passen;
 • vermogen om zich aan de specifieke kenmerken van de missies en procedures van de Administratie van de Stad Brussel aan te passen;
 • zin voor openbare dienstverlening.

Diploma’s: getuigschrift hoger onderwijs van het lange type (master), bij voorkeur een ingenieurs- en/of architectenopleiding;
Ervaring: minimaal 3 jaar ervaring in het technisch beheer van een openbaar gebouw.

Voorwaarden

 • Type arbeidsovereenkomst: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Uurrooster: voltijds, normale kantooruren, occasionele aanwezigheid ‘s avonds of tijdens het weekend.
 • Salaris volgens het loonbarema van de Stad Brussel niveau A1 afhankelijk van de anciënniteit. Mogelijkheid om taalpremies te ontvangen. Maaltijdcheques en terugbetaling van het MIVB-abonnement.
 • Vereiste documenten: bij de kandidaturen (CV + motivatiebrief) moet een kopie van het vereiste opleidingsgetuigschrift worden gevoegd.
 • Aanwervingsmodaliteiten: preselectie op basis van het CV en de motivatiebrief, schriftelijke eliminatieproef en gesprek

Bijkomende info

 • Stuur uw kandidatuur per e-mail naar: Musees.Secr(a)brucity.be

Gepost op 2019-07-09