Theatertechnicus

Binnen Lokaal Bestuur Wetteren zijn er volgende departementen: OCMW, Vrije Tijd, Stadsontwikkeling en Interne zaken & Burgerzaken. Het departement Vrije tijd stuurt, begeleidt en coördineert het gemeentelijk vrijetijdsbeleid teneinde een optimale afstemming tussen de diverse actoren in het brede culturele en vrijetijdsveld te bekomen en een integraal en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsbeleid in de gemeente te stimuleren. Cultuurcentrum Nova is een motor voor cultuurbeleving, cultuurontdekking en cultuurontwikkeling in Wetteren. Het cultuurcentrum werkt vanuit een geïntegreerde visie nauw samen met de bibliotheek. Beide diensten willen vanuit die geïntegreerde visie een open huis zijn met ruimte voor creativiteit, experiment, ondersteuning en samenwerking met interne en externe partners zowel professioneel als niet-professioneel.

 • Lokaal Bestuur Wetteren, Wetteren
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 1/10/2019

Over deze job

Als technische expert werk je mee aan een deel van de werking van het cultuurcentrum en/of de bibliotheek met het oog op het aanbieden van een divers en kwalitatief aanbod en dito dienstverlening:

 • Je zorgt voor de technische omkadering van de publieksactiviteiten in het cultuurcentrum en de bibliotheek.
  • Je zorgt voor de op- en afbouw van licht, geluid, decor …
  • Je zorgt voor de bediening van het licht en het geluid tijdens voorstellingen.
  • Je ontwerpt licht- en geluidsplannen op basis van bestaande technische fiches of na overleg met gezelschappen en organisatoren van activiteiten.
 • Je hebt oog voor veiligheid en doet aan kwaliteitsbewaking
  • Je maakt op een correcte manier gebruik van het theatertechnisch materiaal en dito installaties.
  • Je zorgt voor regelmatig onderhoud en leeft (veiligheids-)procedures na.
  • Je draagt de algemene verantwoordelijkheid voor veiligheid- en evacuatieprocedure(s) tijdens, voor en na de voorstellingen.
  • Je rapporteert onveilige situaties en ziet ook toe op correct gebruik van materialen door anderen.
  • Je draagt actief bij tot de nodige veranderingsprocessen en doet indien nodig voorstellen tot optimalisering van de werking of dienstverlening.
 • Je houdt je voortdurend op de hoogte van het actuele aanbod en de ontwikkelingen van belang voor de dienst. Je doet de nodige vakkennis op en integreert die kennis in de werking van de dienst. Je informeert jouw diensthoofd en collega’s over nieuwe ontwikkelingen. Je signaleert noden en vormingsopportuniteiten binnen het eigen expertisedomein.

Als administratieve deskundige ondersteun je de werking om zo een vlotte dienstverlening te waarborgen.

 • Je doet administratieve taken gekoppeld aan de rol van expert.
 • Je kan vlot werken met computersystemen (Windows, MS Office,… ), Als communicator zorg je mee voor een goede interne en externe communicatie:
 • Je werkt mee aan een goede externe communicatie
  • Je onthaalt gebruikers (artiesten, gast-theatertechnici, organisatoren) op een open en klantvriendelijke manier.
  • Je verstrekt technische informatie aan derden op een toegankelijke manier.
 • Je werkt mee aan een goede interne communicatie zodat iedereen toegang heeft tot alle informatie die belangrijk is om zijn of haar taak optimaal te kunnen realiseren.
  • Je werkt mee aan en waakt over een optimale interne communicatie binnen de dienst via teamoverleg, werkgroepen …
  • Je signaleert noden, behoeften en tekorten, vastgesteld tijdens het werken met diverse diensten en medewerkers.

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-10