UiTPAS medewerker

Cultuuroverleg Meetjesland, kortweg COMEET, is de intergemeentelijke cultuurdienst voor het Meetjesland en werkt rond bibliotheken, erfgoed, lokaal cultuurbeleid en podia.

 • Cultuuroverleg Meetjesland, Eeklo
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 21/7/2019

Over deze job

Deelname aan cultuur is een recht voor iedereen, ook voor mensen in onze samenleving die het minder breed hebben. In dat kader ontwikkelde publiq een ‘Vlaamse Vrijetijdspas’, de UiTPAS. Een vrijetijdspas voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in armoede. Sinds 2017 ligt de regionale coördinatie in het Meetjesland van het project UiTPAS bij COMEET.

 • Je bent de spilfiguur in het initiëren en opvolgen van de verdere uitrol van UiTPAS in onze regio. Je volgt dit hele proces van A tot Z op: van toelichtingen voor geïnteresseerde gemeenten tot het opstellen van een projectplanning, begeleiding bij de effectieve uitrol en ondersteuning van de lokale besturen.
 • Je wordt het regionale aanspreekpunt voor de lokale besturen en regionale vrijetijds- en welzijnspartners.
 • Je coördineert de regionale werking, in overleg met een breed samengestelde stuurgroep. Daarnaast coördineer je thematische werkgroepen zoals de werkgroep ‘communicatie’ of de werkgroep ‘toeleiding’.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van een regionale communicatiestrategie, in samenwerking met een werkgroep. Je zoekt opportuniteiten om UiTPAS onder de aandacht te brengen en te houden. Je zorgt dan ook voor een passende communicatie via website, print, social media, mailings op maat …
 • Je gaat actief op zoek naar aanvullende middelen door het schrijven van subsidiedossiers.
 • Je zorgt voor kennisdeling op regionaal niveau, en geeft waar nodig toelichtingen en opleidingen.
 • Je bent de contactpersoon voor publiq en pleegt geregeld overleg over de uitrol van UiTPAS in de regio.
 • Je adviseert en ondersteunt de andere werkgebieden van COMEET om UiTPAS optimaal binnen de werking van COMEET te positioneren.

Bijkomende info

Gepost op 2019-07-03