Wetenschappelijk assistent webarchivering

KBR ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historische, wetenschappelijke en literaire geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren en valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling.

 • KBR, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 20/9/2019

Over deze job

 • Je voert het beheersplan van KBR uit m.b.t. webarchivering:
  • je bakent het gebied van de te vormen collectie nauwkeurig af;
  • je staat in voor de banden met de technische aspecten van de te verzamelen collecties;
  • je staat in voor de kwaliteitscontrole van de verzamelde inhoud, de bewaring ervan op lange termijn en de terbeschikkingstelling in het kader van een valorisatieplan.
 • Je ontwikkelt de promotie van KBR als instelling die verzamelingen afkomstig van het Belgische web aanbiedt.
 • Je volgt de evoluties i.v.m. de technologische ontwikkelingen inzake webarchivering.
 • Je vertegenwoordigt KBR in de nationale en internationale instanties inzake webarchivering.
 • Je verricht onderzoek op het vlak van webarchivering en verspreidt de resultaten van je onderzoek (publicaties, studiedagen,…).

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-05