Zakelijk leider

Het Bos is een veelzijdig kunstenhuis, een artistieke broedplaats waar kunst, sociale betrokkenheid en ontmoeting centraal staan. Het Bos programmeert concerten, exposities, voorstellingen, debatten, keukens en zoveel meer. Het Bos kiest voor jong nieuw werk, durf en experiment. Het ziet schoonheid in verschil en betrekt bij haar huis een veelheid aan culturen.

 • Het Bos, Antwerpen
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 30/1/2020

Over deze job

Als zakelijk verantwoordelijke zet je een coherent zakelijk beleid neer. Je bent verantwoordelijk voor het financieel-, administratief- en het HR-beleid van Het Bos / Scheld’apen vzw.

 • Financieel beheer:
  • In overleg met de artistiek leider sta je in voor de opmaak en de opvolging van de begrotingen, budgetten (jaarbudgetten, projectmatig) en financiële afrekeningen
  • Je hebt de eindverantwoordelijkheid over het financieel beleid.
  • Je bezorgt alle relevante informatie en documenten aan de boekhouder en controlerende instanties.
  • Je rapporteert aan de Raad van Bestuur
 • Personeelsbeleid
  • Als HR-verantwoordelijke stippel je in overleg met de artistiek leider een coherent personeelsbeleid uit.
  • Je verzorgt de contacten met verzekeringen en het sociaal secretariaat.
 • Beheer en exploitatie:
  • Je maakt de diverse contracten op. (personeel, coproductie, presentatie, samenwerkingen, …)
 • Strategisch
  • Je schrijft mee aan de subsidiedossiers, jaarverslagen en verantwoordingsdossiers
  • Je onderzoekt de mogelijkheden voor bijkomende financiering. (subsidies, fondsen, Foci en sponsoring)

Bijkomende info

Gepost op 2019-12-19