Afdelingshoofd ruimte en onroerend erfgoed

  • Stad Leuven, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 29/7/2020

Over deze job

  • Je plant, organiseert en stuurt de activiteiten van de afdeling ruimte en onroerend erfgoed.
  • Je coacht, motiveert, begeleidt en volgt ongeveer 15 medewerkers op. Je geeft hen ruimte om expertise op te bouwen.
  • Je werkt het beleid rond ruimte en onroerend erfgoed uit en vertaalt het naar concrete plannen en instrumenten, samen met je team.
  • Je stelt proces- en projectnota’s op voor projecten over ruimte en onroerend erfgoed.
  • Je overlegt regelmatig met het college van burgemeester en schepenen en met de leden van het directieoverleg.
  • Je adviseert andere stadsdiensten en externen (burgers, actiecomité’s, projectontwikkelaars, NMBS, Vlaamse overheid …), samen met je team.

Bijkomende info

Gepost op 2020-06-24