Beleidsmedewerker - jurist media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen.

  • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 21/8/2020

Over deze job

De beleidsmedewerker-jurist Media staat in voor de voorbereiding en opvolging van beleidsontwikkelingen en regelgeving inzake audiovisuele en auditieve mediadiensten en de hulp aan de geschreven pers.

  • Opbouwen, ontsluiten en delen van beleidsrelevante kennis in functie van beleidsadvisering en (beleids)relevante projecten;
  • Juridische teksten en beheersovereenkomsten schrijven en/of opvolgen en inschatten van juridische gevolgen van bepaalde beslissingen, opvolgen van lopende juridische dossiers, overheidsopdrachten initiĆ«ren en opvolgen.
  • Schrijven van nieuwe regelgeving in functie van het mediadecreet en andere relevante regelgeving, opvolgen (Vlaamse, nationale, Europese en internationale) beleidsontwikkelingen en ontwikkelen van relevante beleidsinitiatieven
  • Uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intraBelgische) sectorale contacten, incl. het als expert vertegenwoordigen van het departement op relevante internationale sectorale fora als expert.
  • Behandelen van een erkennings- en subsidiedossiers voor media.
  • Opbouwen en ontsluiten van kennis rond Europese regelgeving over staatssteun en auteursrecht.

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-22