Celhoofd collectie

In het Museum Hof van Busleyden in Mechelen, de hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden, stap je in de voetsporen van Hiëronymus van Busleyden, Margareta Van Oostenrijk, Erasmus en Thomas More. Net als in de 16e -eeuwse renaissancetijd worden bezoekers er uitgenodigd om ideeën uit te wisselen en stil te staan bij een wereld in verandering. Dit stadspaleis is vandaag opnieuw een plaats van ontmoeting en gesprekken, een broedplaats van ideeën en een verzamelplek van oude en nieuwe kunst.

 • Museum Hof van Busleyden, Mechelen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 17/12/2020

Over deze job

De cel Collectie binnen het Museum Hof van Busleyden staat in voor het behouden en borgen, verzamelen en herkennen van de collectie m.i.v. digitalisering. Om dit team te leiden en de collectiewerking te versterken, is het Museum Hof van Busleyden op zoek naar een hoofd Collectie.

 • Je geeft leiding aan de cel Collectie.
 • Je neemt actief deel aan het managementoverleg in het museum en zorgt voor een goede informatiedoorstroom vanuit en naar je team.
 • Je verbindt de collectiewerking binnen de museum – en de erfgoedwerking en zorgt voor maximale interactie met alle andere cellen van het museum.
 • Je versterkt de collectiewerking door de verdere uitbouw van een integraal en geïntegreerd collectiebeleid rond behouden en borgen, verzamelen en herkennen m.i.v. digitalisering. Naast  het materieel en immaterieel cultureel erfgoed hoort ook kunst in de openbare ruimte tot de collectie.
 • Je coördineert het verder scherpstellen van het collectieprofiel en het verzamelbeleid. Je werkt aan de verdere positionering van de collectie en stemt af met andere spelers in Vlaanderen.
 • Je vertaalt het collectiebeleid naar doelstellingen en acties voor je team.
 • Je zet in op het zoeken naar projectfinanciering voor de optimalisering van de verschillende onderdelen van het collectiebeleid.
 • Je coördineert de werking rond pilootprojecten i.v.m. collectiezorg en ICE. 

Bijkomende info

Gepost op 2020-11-17