Communicatiemedewerker

Minus One is een open huis waar elke jongere zich thuis kan voelen, durft te experimenteren en zich kan ontplooien in zijn of haar interesses en talenten. Ons jongerencultuurcentrum bestaat in zijn huidige vorm drie jaar. Daarbij verhuren we onze zaal aan jonge eventorganisatoren, ondersteunen we hen, organiseren we open ontmoetingsmomenten voor jongeren in de Rabotwijk en prikkelen we hen rond technologie, openbare ruimte, artistieke expressie en ondernemingszin. We bevinden ons midden in het Rabotpark in een ondergrondse zaal, we streven naar een mix van verschillende vormen van jongerencultuur.

  • Minus One vzw, Gent
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 25/2/2020

Over deze job

  • Je bent het aanspreekpunt voor de communicatienoden binnen het team en staat iedereen zo goed mogelijk bij om een communicatieplan en -strategie uit te denken.
  • ​ Je houdt onze sociale media up-to-date (Facebook, Instagram, Snapchat) en communiceert hierin gericht naar verschillende doelgroepen van onze werking.
  • ​ Je maakt onze site levendiger en meer binnen de identiteit van Minus One. In combinatie daarmee schrijf je mee met het team de nieuwsbrief (één keer om de 3 maanden)
  • ​ Je ontwerpt een maandkalender voor alle activiteiten in Minus One. Dat gaat over de events van externen en de activiteiten van de projectmedewerkers. Je zoekt naar manieren om die te verspreiden en ons netwerk te vergroten.
  • ​ Je ontwikkelt een promofilmpje om Minus One in de kijker te zetten, daarbij rekening houdend met de enorme diversiteit.
  • ​ Je neemt onze verhuurdocumenten onder handen, geeft het jaarverslag vorm, zorgt dat alle interne documentatie dezelfde lay-out heeft.
  • ​ Je kan persaandacht realiseren voor sommige van de grote activiteiten.

Bijkomende info

Gepost op 2020-02-11