Communicatiemedewerker

 • Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 10/5/2020

Over deze job

Als deskundige communicatie werk je samen met de centrumverantwoordelijke aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal. Je maakt hierbij gebruik van de sociaal-culturele methodieken en werkt participatief. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

 • Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:
  • je staat in voor een kwaliteitsvolle invulling van de kernopdracht ‘communicatie, onthaal en informatie’ in het gemeenschapscentrum;
  • je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak, implementatie en opvolging van het communicatieplan van het gemeenschapscentrum.
 • Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:
  • je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie / publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren;
  • je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van ontwikkeling regionale en bovenlokale communicatie;
  • je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg;
  • je brengt verslag uit aan de Raad van bestuur.
 • Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:
  • je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de gehele werking van het gemeenschapscentrum (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling, …);
  • je maakt (mede) het communicatiebudget op en beheert het;
  • je ontwikkelt mede de publiekswerking van het gemeenschapscentrum (adressenbeleid/beheer, doelgroepencommunicatie, … ).
 • Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):
  • je ontwikkelt promotiemateriaal;
  • je bent eindverantwoordelijk voor de content van de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media;
  • je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het gemeenschapscentrum.
 • Inschakelen in brede werking van het gemeenschapscentrum:
  • je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum;
  • je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.

Bijkomende info

Gepost op 2020-04-20