Communicatiemedewerker

Werkplaats immaterieel erfgoed is de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen. We willen de kracht van dit erfgoed in hedendaags en divers samenleven versterken. Samen met erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers, professionals en met al wie immaterieel erfgoed een warm hart toedraagt, zetten we ons in om een diversiteit aan tradities, kennis en vakmanschap in onze veranderende maatschappij te borgen voor morgen. We zetten immaterieel erfgoed in de kijker en helpen allerhande actuele vraagstukken rond dit levend erfgoed mee oplossen. We doen dit onder meer vanuit een netwerk van organisaties, die vaak thematisch of lokaal rond immaterieel erfgoed werken.

 • Werkplaats immaterieel erfgoed, Brussel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 23/8/2020

Over deze job

 • Je voert een meerjarige communicatiestrategie en -plan aan rond onze ambities voor immaterieel erfgoed.
 • Je zorgt voor een sensibiliserende communicatiecampagne om immaterieel erfgoed bekend te maken bij het brede publiek (2021).
 • Je werkt mee aan het toegankelijker maken van het jargon rond immaterieel erfgoed.
 • Je trekt een pers- en mediastrategie voor Werkplaats immaterieel erfgoed. Dit pak je aan in overleg met je collega’s en ent je op de doelstellingen van de organisatie.
 • Je bent aanspreekpunt voor het verder ontwikkelen en toepassen van de huisstijl van de organisatie, en stemt hierover af met het team en de grafisch vormgever.
 • Je coördineert de sociale mediakanalen, de nieuwsbrief en de berichtgeving via de website, en speelt hierbij in op de actualiteit.
 • Je ondersteunt vanuit communicatie ook de verschillende deelwerkingen van de organisatie. Zo help je bij het realiseren van publicaties, educatieve tools, … en ondersteun je jaarlijkse registratieacties en publieksacties met oog op nieuwe aanmeldingen op immaterieelerfgoed.be.
 • Je werkt mee aan de integratie van onze organisatiewebsite binnen immaterieelerfgoed.be.

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-03