Conservator

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is een Stichting van openbaar nut die geniet van een structurele financiering van de Federale overheid (Departement van Wetenschapsbeleid). De voornaamste taak is het bewaren van een nationale en internationale collectie films en filmgerelateerde documenten alsook hun valorisatie zowel naar de wetenschappelijke gemeenschap als naar het grote publiek.

  • Koninklijk Belgisch Filmarchief, Brugge
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 6/9/2020

Over deze job

De Conservator / Conservatrice zal verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de instelling en voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur van de Stichting.

Hij / Zij zal aan het hoofd staan van het Beheercomité waarin momenteel de diensthoofden van de voornaamste departementen zetelen (filmcollecties, publieke activiteiten, documentatiecentrum, administratie en financiën), evenals van het voltallige personeel van het Filmarchief, dat momenteel uit ongeveer 60 leden bestaat. Hij / Zij delegeert een deel van het zakelijke beheer aan de Operationeel Directeur.

Naast zijn / haar uitgebreide kennis van film, filmgeschiedenis en de technische evolutie van filmvertoning heeft de Conservator / de Conservatrice een grondige kennis van filmconservatie en valorisatie, zowel analoog als digitaal.

De nieuwe Conservator / Conservatrice zal een toekomstgerichte visie ontwikkelen over de rol van het Filmarchief in een culturele, institutionele en technologische omgeving in volle ontwikkeling.

De Conservator / Conservatrice zal over een hernieuwbaar mandaat beschikken van 6 jaar. Hij / Zij zal in dienst treden in het tweede semester van dit jaar.

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-03