Coördinator

Erfgoedlabo Leuven is het netwerk van de professionele culturele erfgoedactoren. In dialoog met de brede erfgoedsector bundelen ze hun krachten door expertisedeling, overleg en samenwerking. De werking vertaalt zich in vier ateliers: behouden en borgen, digitaal atelier, atelier collectiebeleid en atelier presenteren en programmeren. Het atelier vorming en opleiding is nog niet geactiveerd. Hier werken de leden structureel of projectmatig samen aan de belangrijkste thema’s. Participatie loopt als een rode draad door alle ateliers.

 • Erfgoedlabo Leuven, Leuven
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 15/9/2020

Over deze job

 • Op een dynamische manier verantwoordelijk zijn voor de werking van het Erfgoedlabo
 • Mee instaan voor visieontwikkeling, (beleids)coördinatie en financieel beheer van het Erfgoedlabo. Hiertoe behoort onder andere het mee helpen realiseren van een strategische meerjarenplanning, het opstellen en mee helpen realiseren van jaaractieplannen en het opvolgen van het budget
 • Aanspreekpunt voor leden van het Erfgoedlabo, andere partners en actoren in het brede werkveld, hen informeren en ondersteunen
 • Kansen voor samenwerking zoeken, samenwerking stimuleren tussen de verschillende partners en structurele contacten uitbreiden met andere erfgoedactoren
 • Projectmanagement en coaching van gezamenlijke projecten en evenementen
 • Voorbereiding en opvolging van subsidiedossiers
 • Verzorgen van externe en interne communicatie
 • Het Erfgoedlabo vertegenwoordigen en de belangen ervan op verschillende niveaus behartigen
 • Het Erfgoedlabo op de kaart zetten in Vlaanderen en daarbuiten.

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-24