Coördinator publiekswerking

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering. Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds. Het VAF-team, verantwoordelijk voor de werking van deze diverse fondsen, is gevestigd in het Huis van de Vlaamse Film in Brussel. Onder de noemer Publiekswerking beschikt het VAF/Filmfonds ook over een aantal steunmaatregelen die zich niet richten op de maker, maar op de aanbieder aan het publiek: de cultuurconsument. Het VAF zet zich in om het ruime publiek in Vlaanderen in contact te brengen met kwalitatieve films. Dit gebeurt via projectsteun of structurele steun aan organisaties die zich hiervoor inzetten, zoals filmfestivals, vertonersinitiatieven, filmpublicaties of educatieve initiatieven.

  • Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 24/7/2020

Over deze job

  • Je speelt een proactieve rol in de ontwikkeling van een visie omtrent je domein
  • Je vergaart kennis over je domein
  • Je bent het aanspreekpunt voor externe partners en professionele organisaties voor alles wat ressorteert onder de ruime noemer Publiekswerking
  • Je ontwikkelt subsidieregelingen en bijbehorende documenten en procedures voor de aanvragers van structurele en projectsteun
  • Je stuurt het selectiesysteem m.b.t. steunaanvragen in je domein aan
  • Je vertegenwoordigt het Filmfonds op externe vergaderingen en initiatieven die met je domein verband houden
  • Je houdt de vinger aan de pols op terreinen zoals interculturele diversiteit en participatiebeleid

Bijkomende info

Gepost op 2020-06-29