Directeur

In een land waar oorlog gewoed heeft, gaat die niet gauw voorbij, ook niet als die oorlog inmiddels een eeuw achter ons ligt. Voor elk van de meer dan 600.000 doden die vielen in ons land, voor elk van de ruim 425.000 graven en namen op monumenten en voor de honderden andere sporen en relicten in de frontstreek, voor elk van de miljoenen getroffenen (fysisch of psychisch gewonden, vluchtelingen en gedeporteerden) bestaat er een verhaal van verdriet, pijn en beproeving ergens in de wereld. Het museum wil de band met dit oorlogsverleden bewaren. Omdat het wezen van oorlog doorheen de tijd niet verandert, beschouwt het museum het brengen van dit oorlogsverhaal als een universele en eigentijdse vredesboodschap, en dus als een belangrijke maatschappelijke opdracht. Het museum werkt nauw samen met partners die zijn missie delen en werkt binnen het kader van Ieper Vredesstad.

  • In Flanders Fields Museum, Ieper
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 31/1/2021

Over deze job

Je bent verantwoordelijk voor de interne organisatie van de wetenschappelijke, publieksgerichte en educatieve werking van het IFFM en draagt samen met de zakelijk leider en de conservator de eindverantwoordelijkheid over de algemene werking. Je handhaaft en verstevigt de maatschappelijke rol van het IFFM als toonaangevende actor binnen de brede culturele en maatschappelijke ruimte. Je waakt over de kwaliteit en strategische koers van het IFFM, onder andere met het oog op de verdere erkenning van het museum als culturele erfgoedorganisatie/landelijk erkend museum. Je vertegenwoordigt het IFFM extern en draagt hierbij de missie en waarden van zowel het museum als Stad Ieper actief uit.

Bijkomende info

Gepost op 2020-12-23