Expert financiën en personeelsadministratie

KADOC is een door de Vlaamse overheid erkend cultureel archief, dat zorg draagt voor een collectie cultureel erfgoed in diverse vormen en met vele betekenissen. KADOC stelt dit erfgoed ter beschikking voor onderzoek. Het Centrum maakt deel uit van de KU Leuven en voert ook zelf onderzoek uit. Via tentoonstellingen, concerten en lezingen deelt KADOC het erfgoed met zoveel mogelijk geïnteresseerden.

 • KADOC, Leuven
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 6/4/2020

Over deze job

 • Je draagt zorg voor de dagdagelijkse financiële verrichtingen in SAP (bestellingen, onkostennota’s, aan- en verkoopfacturen), ten behoeve van de boekhouding van de KU Leuven.
 • Je draagt zorg voor de verrichtingen in SAP m.b.t. personeel (nieuwe aanwervingen, verlengingen BCF, gedetailleerde opvolging aanwervingen en eventuele herfinancieringen).
 • Je verzorgt de analytische boekhouding in POPSY (export SAP, import in POPSY, manuele boekingen lonen, bank en kas, aanpassingen en correcties) ten behoeve van de Vlaamse overheid.
 • Je maakt het personeelsbudget per jaar en per vijfjaarlijkse beleidsperiode.
 • Je verzorgt de afsluiting van het boekjaar (over te dragen kosten, te ontvangen facturen, matchen projecten, loonstaat en sociale balans, provisie vakantiegeld). Je bereidt de jaarlijkse audit voor en begeleidt de auditeurs. Je maakt de jaarrekening op en geeft input voor het financieel verslag (algemeen en analytisch). Halfjaarlijks geef je een stand van zaken.
 • Je verzorgt de boekhouding van de externe vzw’s, waar KADOC het penningmeesterschap van onderhoudt (boekhouding, begroting, neerlegging jaarrekening, publicaties in Belgisch Staatsblad, doorrekening lidgelden, wettelijke formaliteiten, rapportering aan KU Leuven).
 • Je volgt de lopende projecten financieel op (contracten, betalingen) en verzorgt, indien vereist, de financiële rapportering.
 • Vanuit de dagelijkse werking word je gevraagd input te leveren voor beleidslijnen, reglementering en praktische uitvoeringsmodaliteiten te optimaliseren.
 • Je rapporteert aan het afdelingshoofd algemene diensten.
 • Je stuurt een financieel medewerker aan, op het vlak van functioneren, motiveren en coachen.

Bijkomende info

Gepost op 2020-03-05