Financiële en administratieve leiding

P.A.R.T.S. is een internationale school voor hedendaagse dans in Brussel. De studentengemeenschap bestaat uit een 50-tal studenten met een zeer diverse achtergrond. P.A.R.T.S. organiseert twee dansopleidingen: Training is een driejarig Bachelorprogramma voor aspirant-dansers en choreografen, STUDIOS is een tweejarig specialisatietraject met focus op jonge makers. P.A.R.T.S is sterk verankerd in het artistieke werkveld. Jaarlijks zijn er ruim 40 docenten en kunstenaars te gast.

 • P.A.R.T.S., Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 7/6/2020

Over deze job

Je bent verantwoordelijk voor het financieel en administratief beheer en beleid. In nauw overleg met en onder leiding van de adjunct-directeur ontwikkel je een zakelijke visie die het algemeen beleid ondersteunt. Je coördineert de dagelijkse werking en je wordt bijgestaan voor de boekhouding.

 • Je voert het financieel beleid, stelt de begroting en de jaarrekening op
 • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse budgetbeheer, incl. de opmaak en de controle van contracten met docenten en andere instellingen
 • Je verzorgt de administratieve opmaak van subsidiedossiers (Brussel, Vlaanderen, Europa) en staat borg voor een correcte en stipte rapportering naar de subsidiënten
 • Je volgt het personeelsbeleid en -administratie op en regelt de werk- en verblijfsvergunningen voor docenten
 • Je beheert het studiebeurzenfonds en gaat actief op zoek naar studietoelagen in binnen- en buitenland
 • Je stuurt de boekhouding aan
 • Je coördineert de dagelijkse werking en stroomlijnt de administratieve processen
 • Je doet de financiële verslaggeving aan de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur
 • Je rapporteert aan de directeur en de adjunct-directeur

Bijkomende info

Gepost op 2020-05-20