Gangmaker Culturele Hoofdstad 2030

Kortrijk wil in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Vanuit dit lange termijnperspectief ontwikkelt de stad samen met al haar partners en inwoners uit de regio een strategie met een ambitieus actieplan. Kunst en creativiteit worden hiervoor ingezet om de stad en regio op een positieve manier te vernieuwen voor haar burgers. We bouwen verder op de dynamiek rond de erkenning als ‘UNESCO Creative City of Design’ waarbij creativiteit wordt ingezet als hefboom voor de duurzame ontwikkeling van stad en regio.

  • Stad Kortrijk, Kortrijk
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 7/6/2020

Over deze job

Je zet in op actieve samenwerking over sectoren en domeinen heen. Van daaruit stimuleer en realiseer je co-creatieve projecten die via kunst en creativiteit een positieve impact hebben op maatschappelijke uitdagingen in onze stad en regio. Dankzij deze impactprojecten worden nieuwe samenwerkingen gerealiseerd tussen individuele burgers en organisaties, wordt er expertise ontwikkeld om een duurzame impact te realiseren, wordt er draagvlak gecreëerd door concrete resultaten te tonen, etc.

Deze aanpak bouwt verder op de principes van probleemoplossend en creatief denken die al eeuwenlang in onze stad en regio worden toegepast. Design Thinking zit in ons DNA. Het is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het start vanuit inlevingsvermogen of empathie, waar net de kracht van kunst ligt. Via testen en prototypen bouwt het dan op een co-creatieve manier verder om tot effectieve oplossingen te komen. Hiervoor is het cruciaal dat er een actieve deelname is van alle stakeholders in het proces.

Je creëert een open platform waar zowel individuele burgers en creatievelingen als organisaties, ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, verenigingen, … kunnen aan participeren. Iedereen wordt uitgenodigd om actief bij te dragen aan het platform. Dit kan in verschillende vormen (ideeën, tijd, expertise, geld, …) of op verschillende niveaus (strategisch, operationeel, …). Elke deelnemer wordt zo een actor van verandering richting Kortrijk als Europese Culturele hoofdstad 2030.

Bijkomende info

Gepost op 2020-05-20