Hoofd bijzondere collecties

Binnen KU Leuven Bibliotheken beheert de dienst Bijzondere Collecties de bibliothecaire erfgoedcollecties van KU Leuven (manuscripten, oude drukken en kostbare werken van de moderne periode tot het heden). Samen met de Maurits Sabbe bibliotheek, die een uitgebreide erfgoedcollectie met focus op theologie bezit, is het een erkende Erfgoedbibliotheek die deelneemt aan de VZW Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

 • KU Leuven, Leuven
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 13/4/2020

Over deze job

 • Je bent verantwoordelijk voor de dienst Bijzondere Collecties binnen KU Leuven Bibliotheken.
 • Je stuurt het team van deze dienst, bestaande uit 5 conservatoren en een baliemedewerker, aan.
 • Je werkt nauw samen met de andere bibliotheken binnen KU Leuven Bibliotheken, en in het bijzonder met de andere beheerders van bibliothecair erfgoed.
 • Je bent verantwoordelijk voor de collectie-opbouw, de bewaring en de ontsluiting van de Bijzondere Collecties in het kader van het vastgelegde collectiebeleidsplan. Je overlegt hierover met het team van conservatoren. Voor de bewaring zal je samenwerken met het team Behoud en Beheer van Bibliotheekdiensten en een boekconservator.
 • Je gaat proactief te werk om unieke stukken, die aansluiten bij het collectieprofiel van de dienst Bijzondere Collecties, te verwerven.
 • Je staat in voor de organisatie van de ondersteuning van onderwijs en onderzoek m.b.t. de Bijzondere Collecties, je vormt hierrond een beleid en zoekt naar innovatieve manieren voor deze ondersteuning.
 • Je evalueert voortdurend de aangeboden dienstverlening en doet voorstellen om deze te optimaliseren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte besteding van de financiële middelen van Bijzondere Collecties. Je overlegt hierover met het team van conservatoren.
 • Je werkt projectaanvragen uit voor conservatie, digitalisering en ontsluiting van de bibliothecaire erfgoedcollectie van Bijzondere Collecties.
 • Je neemt een actieve rol op bij projectmatige fondsenwerving voor de bibliotheek.
 • Je werkt op een innovatieve manier rond de valorisatie van de collecties. Indien toepasselijk kan je gevraagd worden om de coördinatie van een van onze tentoonstellingen op te nemen.
 • Binnen de Universiteitsbibliotheek (gebouw Ladeuzeplein) maak je deel uit van het diensthoofdenoverleg waarbij samenwerking in het gebouw zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt.
 • Je bent lid van het Management Team van KU Leuven Bibliotheken.
 • Je vertegenwoordigt KU Leuven Bibliotheken op nationaal en internationaal vlak rond bibliothecair erfgoed.
 • Je rapporteert aan de directeur KU Leuven Bibliotheken over het beleid en de werking van de dienst Bijzondere Collecties.

Bijkomende info

Gepost op 2020-03-13