Hoofdredacteur/afgevaardigd bestuurder

De Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw biedt kwalitatieve informatie en reflectie over de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de Lage Landen, en voorziet die van commentaar. Dat doen we voor een Nederlandstalig en een anderstalig publiek, op een kritische, onafhankelijke manier, eigenzinnig, met respect voor de traditie. We bouwen bruggen tussen de vele Nederlandssprekenden wereldwijd en al wie interesse heeft in de cultuur van de Lage Landen. Deze missie realiseren we door artikelen, tijdschriften en boeken in gedrukte en in digitale vorm uit te geven, in het Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast organiseren we evenementen in binnen- en buitenland.

 • Ons Erfdeel vzw, Rekkem
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 1/5/2020

Over deze job

 • Hij/zij heeft een brede belangstelling voor het artistieke en culturele leven en het maatschappelijk debat in de Lage Landen.
 • Hij/zij spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en drukt zich meer dan behoorlijk uit in het Frans en het Engels.
 • Hij/zij kan de instelling passend representeren.
 • Hij/zij kan een redactie aansturen, redactionele keuzes maken, redactionele kwaliteit en onafhankelijkheid bewaken en garanderen.
 • Hij /zij zorgt ervoor dat de instelling het cultuurpolitieke debat in de Lage Landen aanjaagt en opvolgt.
 • Hij/zij heeft een goed inzicht in de digitale ontwikkelingen en weet die in te zetten voor het overbrengen van hoogwaardige inhoud naar een breed en divers publiek, naar jongeren en nieuwe doelgroepen.
 • Hij/zij heeft voeling met wat er in verschillende doelgroepen leeft, is ontvankelijk voor signalen en wensen uit die doelgroepen en zoekt actief naar mogelijkheden voor interactie met een breed en divers publiek.
 • Hij/zij gelooft in het hybride model, waarbij papieren en digitale publicaties elkaar versterken.
 • Hij/zij kan een kleine onderneming zakelijk leiden, kan een beleidsplan ontwikkelen en co√∂rdineren en beschikt over de vaardigheden om een begroting en een financieel plan te lezen en de juiste strategische keuzes te maken.
 • Hij/zij initieert marketing- en communicatie-acties op basis van redactionele inhoud.
 • Hij/zij kan een team van medewerkers aansturen, motiveren en inspireren.
 • Hij/zij beschikt over een netwerk in de culturele en politieke wereld en bezit de vaardigheden om te onderhandelen met diverse overheden.
 • Hij/zij bouwt duurzame relaties uit met partnerorganisaties in de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking en stakeholders.
 • Hij/zij beschikt over vaardigheden voor het verwerven van fondsen bij particulieren, instellingen en bedrijven.

Bijkomende info

Gepost op 2020-02-28