Jobstudent polyvalent medewerker

Het Abdijmuseum Ten Duinen is een historisch museum dat zich toespitst op de rijke geschiedenis van de vroegere Duinenabdij. Van het imposante gebouwencomplex resten vandaag enkel nog muuropstanden. Het museum bewaart, onderzoekt en ontsluit de enorme collectie archeologische vondsten die ter plaatse weren gevonden.

  • Abdijmuseum, Koksijde
  • Type: Bijzonder statuut
  • Deadline: 22/2/2021

Over deze job

Als jobstudent bij het Abdijmuseum heb je volgende verantwoordelijkheden:

  • Je ondersteunt de onthaalwerking in Villa Fiertel en je begeleidt de bezoekers bij de Virtual Reality.
  • Je ondersteunt bij de voorbereiding, het behoud en het beheer van de unieke collectie.
  • Je helpt mee bij digitalisatie en registratie van fiches opgravingskampen. 
  • Je ondersteunt de uitbating van de gasterie en springt bij in de gasterie bij evenementen (abdijavonden).

Bijkomende info

Gepost op 2020-12-22