Junior onderzoeker

FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector. We werken voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen. Samen kunnen we meer: we brengen mensen en expertise doelbewust bijeen. We zetten actuele erfgoedvraagstukken op de agenda, organiseren praktijkgerichte erfgoedvormingen, geven advies en bieden begeleiding op maat. Met onze vakbibliotheek, het driemaandelijks tijdschrift faro en de goedgevulde website bieden we bijkomende informatie en verdieping. We investeren in kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek en delen genereus visies, inzichten en praktijken uit buiten- en binnenland. Samen met de cultureel-erfgoedsector zetten we ons in om het cultureel erfgoed dat Vlaanderen en Brussel rijk is in de kijker te zetten. Zo coördineren we de jaarlijkse Erfgoeddag, volgen we het medialandschap op de voet en investeren we in de uitbouw van de ErfgoedApp.

 • FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 15/11/2020

Over deze job

 • Verzamelen en verwerken van data (kwantitatief onderzoek):
  • Je verzamelt, verwerkt en beheert kwantitatieve gegevens over de cultureel-erfgoedsector.
  • Je ontwikkelt samen met je collega’s een set van kencijfers over de cultureel-erfgoedsector.
  • Je ondersteunt de uitvoering van online surveys (Qualtrics). Je staat in voor de statistische verwerking van gegevens (SPSS) uit surveys en stelt rapporten op.
 • Uitvoeren van een onderzoeksagenda (inhoudelijk-kwalitatief onderzoek):
  • Je ontwikkelt i.s.m. je collega’s een onderzoeksagenda voor FARO en voert die mee uit. Je ondersteunt je collega’s bij het uitvoeren van hun eigen onderzoeksopdrachten.
  • Je draagt ook bij aan de uitvoering van de cultuurbrede ‘Onderzoeksagenda cultuur’, die i.s.m. het Dep. CJM en andere steunpunten wordt uitgerold.
 • Valorisatie en expertisedeling:
  • Je draagt bij aan de valorisatie van het uitgevoerde onderzoek door het publiceren van artikels in ons tijdschrift faro en via online berichtgeving (blogs) op onze website.
  • Je organiseert samen met je collega’s studiedagen, webinars en workshops om de resultaten van het onderzoek bekend te maken in de sector.
  • Je houdt de vinger aan de pols van relevant (internationaal) wetenschappelijk onderzoek over cultureel erfgoed.

Bijkomende info

Gepost op 2020-09-28