Juridisch medewerker

Samen met organisaties in cultuur, media en overheid zet meemoo zijn schouders onder de zorg voor en het gebruik van hun (digitaal) archief. We brengen het verleden tot leven en maken het klaar voor morgen. We stellen het digitaal veilig en maken het toegankelijk en bruikbaar. Concreet digitaliseren en archiveren we Vlaams archiefmateriaal voor meer dan 150 organisaties en ontsluiten het voor verschillende doelgroepen. Daarnaast ondersteunen we organisaties en kunstenaars met raad en daad, via kennisplatformen samenwerking in projecten en het beantwoorden van praktijkvragen. Meemoo bestaat op dit moment uit 40 medewerkers en is gevestigd in Gent. Meemoo stoelt zijn werking in belangrijke mate op consistente afspraken met zijn contentpartners. Ook alle afspraken met leveranciers, projectpartners en educatieve partijen worden zoveel mogelijk vertaald in uniforme afsprakenkaders. Afsprakenkaders beschrijven onze manier van samenwerking, regelen toegang tot onze platformen en bepalen het toegestane gebruik van het materiaal dat ons wordt toevertrouwd. We denken ook na over nieuwe vormen van valorisatie waarbij onderhandelingen met rechthebbenden niet uitgesloten zijn. Daarnaast zet meemoo in op de advies- en expertisedeling met de brede cultuursector rond auteursrecht en privacy.

  • meemoo, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 30/8/2020

Over deze job

Samenwerking zit in het DNA van meemoo en zijn partners. Daar horen ook afspraken en overeenkomsten bij. Om die mee vorm te geven en op te volgen, zijn we op zoek naar een juridisch medewerker met oog voor business development en interesse in de auteurs- en privacywetgeving. Je komt terecht bij een in haar vakgebied internationaal toonaangevende organisatie, en ondersteunt in eerste instantie de manager beleid en strategie. Daarnaast maak je ook deel uit van een klein team dat meemoo-breed werkt rond klantenprocessen en business development.

  • Je helpt overeenkomsten tot een goed einde te brengen en staat hier in voor de verwerking van opmerkingen en vragen van onze partners.
  • Je bereidt op basis van intern en extern overleg modelovereenkomsten voor.
  • Je bewaakt de consistentie van juridische afspraken over de organisatie heen en behoudt een helikopterview op de bestaande en nog te bespreken contractuele bepalingen.
  • Je werkt mee aan het overzichtelijk beheer van onze overeenkomsten.
  • Je schat zelfstandig in wanneer bijkomend juridisch advies nodig is en fungeert waar nodig als go-between tussen meemoo en juristen.
  • Je werkt mee nieuwe businessmodellen uit.
  • Je vertaalt je voortschrijdende kennis en inzichten naar mogelijke juridische oplossingen voor de brede cultuursector en draagt zo bij tot het vormgeven van meemoo’s werking rond het kennisdomein auteursrecht en privacy.

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-02