Lector/vakgroepvoorzitter Film, Fotografie en Drama

 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium, Gent
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 11/3/2020

Over deze job

De betrekking is onderverdeeld in twee verantwoordelijkheden. Eén deel bestaat uit een onderwijsopdracht binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama voor een richtinggevend volume van 10 à 20%. Het vakgebied wordt bepaald naargelang de expertise van de kandidaat. Naast een onderwijsopdracht neemt de kandidaat ook de rol op van vakgroepvoorzitter. De vakgroepvoorzitter heeft een leidinggevende rol met betrekking tot alle leden van de vakgroep, in samenwerking met de decaan en in delegatie van de decaan.

Taken als lector / (artistiek) docent binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama

 • Je neemt een onderwijsopdracht op binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama;
 • Je fungeert als mentor van masterproeven en scripties;
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s;
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en binnen de school of arts.

Taken als vakgroepvoorzitter Film, Fotografie en Drama

 • Je stuurt de vakgroep aan als een team;
 • Je neemt de brede verantwoordelijkheid op voor het voorbereiden, organiseren en coördineren van de werking van de vakgroepraad als voorzitter;
 • Je vertegenwoordigt de vakgroep zowel intern als extern met aandacht voor de regionale, nationale en internationale context van het hoger kunstonderwijs;
 • Je organiseert dienstverlening;
 • Je organiseert onderzoek, met aandacht voor het afstemmen van onderzoekslijnen en het indienen van onderzoeksprojecten;
 • Je beheert de personeelsformatie (inzet van personele middelen) van de vakgroep in samenwerking met de opleidingsvoorzitter en de decaan;
 • Je formuleert voorstellen betreffende de praktische organisatie van het onderwijs (hoorcolleges, seminaries, …) en de logistieke ondersteuning van het onderwijs, het beheren van uitrusting en materialen;
 • Je formuleert beleidsopties ten behoeve van de verschillende bestuurlijke niveaus (decaan, Raad school of arts, hogeschoolbestuur).

Bijkomende info

Gepost op 2020-02-05