Medewerker administratie

Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal kunstenfestival dat in het teken staat van hedendaags theater, performance, dans en bij uitbreiding film en beeldende kunst. Al deze disciplines hebben één belangrijk aspect met elkaar gemeen: hun live uitvoering en beleving. Het festival verkent hybride en eigenzinnige kunstvormen. Het festival vindt elk jaar plaats in Brussel in mei en duurt drie weken. Het veelzijdige programma wordt in niet minder dan twintig culturele centra getoond, alsook in verschillende publieke ruimtes.

 • Kunstenfestivaldesarts, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 6/11/2020

Over deze job

Binnen het departement administratie bied je als medewerk∙ster ondersteuning bij de verschillende aspecten van het zakelijk beheer van het festival. Je werkt in nauwe samenwerking en onder de verantwoordelijkheid van de zakelijke co-directrice aan een optimale werking van de organisatie. Van maart tot juli wordt het team uitgebreid met 1 assistent∙e en 1 stagiair, met wie je zal samenwerken.

 • Financiën
  • Je staat de zakelijke co-directrice bij voor de budgetopmaak, -opvolging en -controle;
  • Je ondersteunt de opmaak van subsidiedossiers;
  • Je helpt bij de (financiële) rapportering (RvB, AV, overheden…).
 • Boekhouding
  • Je voert de betalingen (leveranciers) uit en volgt de betaling van facturen (klanten) op;
  • Je controleert de imputatie van de facturen in de boekhouding;
  • Je volgt de boekhouding op (voorbereiding BTW-aangifte, …) in samenwerking met de externe boekhouder.
 • Personeelsadministratie
  • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de verschillende contracten (arbeidsovereenkomsten, vrijwilligersovereenkomsten, …);
  • Je doet de (dimona)aangifte van personeel bij het sociaal secretariaat;
  • Je beheert de verschillende dossiers (bestelling maaltijdcheques, MIVB-abonnementen, …).
 • Administratie van de artistieke projecten
  • Je volgt de contracten met de artiesten en gezelschappen op;
  • Je maakt de dossiers bedrijfsvoorheffing op;
  • Je zorgt voor de opvolging van de auteursrechten.
 • VZW
  • Je verzekert de opvolging van de wettelijke verplichtingen (aanpassing statuten, publicaties staatsblad, …).
 • Verzekeringen
  • Je volgt de verschillende verzekeringsdossiers op (zowel de jaarlijkse als de ad hoc verzekeringen);
 • Algemeen beheer: je ondersteunt de zakelijke co-directrice in
  • het ontwikkelen en voortdurend optimaliseren van processen en systemen voor de organisatie om zo kostenefficiënt mogelijk te werken;
  • het ontwikkelen van een efficiënt en coherent archiefbeleid;
  • het ontwikkelen van een preventiebeleid.

Bijkomende info

Gepost op 2020-10-16