Medewerker archeologie

  • IOED PZ, Dilbeek
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 7/6/2020

Over deze job

De projectmedewerker zal vooral inzetten op:

  • Vergroten van de archeologische kennis van de IOED-gemeenten;
  • Publiekswerking en draagvlakvergroting voor archeologie.

Je zal onder meer volgende taken opnemen:

  • Het afbakenen van zones waar archeologie te verwachten valt aan de hand van cartografische bronnen;
  • Archeologische beeldvorming: syntheseonderzoek naar het archeologisch pakket in de regio aan de hand van de Centraal Archeologische Inventaris (CAI).

Deze taken worden uitgevoerd in nauw overleg met de coördinator van de IOED PZ.

Bijkomende info

Gepost op 2020-05-15