Onderzoeker

Het MSK is een landelijk erkend museum en is naast het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Groeningemuseum in Brugge het belangrijkste schone kunstenmuseum in Vlaanderen. Als landelijk erkend museum, met de ambitie om op termijn erkend te worden als cultureel erfgoedinstelling, heeft het MSK vijf basisfuncties: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, en participeren. Het bewaart een coherente collectie Westerse beeldende kunst van de middeleeuwen tot het begin van de 20ste eeuw.

  • Museum voor Schone Kunsten Gent, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 24/8/2020

Over deze job

Vanuit jouw ruime ervaring op het vlak van de Westerse beeldende kunst en specialisatie in de artistieke ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden voor 1789 (hierna samengevat als ‘oude kunst’), versterk je als onderzoeker de wetenschappelijke werking van het MSK. Met de uitgebreide verzameling van het museum uit deze periode als uitgangspunt – schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en prenten – start je zowel eigen onderzoek op, werk je mee aan, faciliteer en/of coördineer je het onderzoek en/of de tentoonstellingsprojecten van andere MSK-medewerkers. De recente onderzoeks- en tentoonstellingspolitiek van het MSK kent voor jou dan ook geen geheimen. Je bent tevens nauw betrokken bij overkoepelende onderzoeksprojecten die door het museum worden gevoerd en/of waarin het museum is betrokken. Je focust op een praktijkgerichte output met een breed publieksbereik en gaat steeds resultaatgericht te werk. Hierbij hou je rekening met de vooraf bepaalde timing en deadlines, en het beoogde eindproduct.

Dit impliceert dat je o.m. instaat voor:

  • onderzoek en documenteren van kunstvoorwerpen uit de eigen collectie (in voorkomend geval ook de collecties van derden)
  • de basis- en uitgebreide registratie in de collectiedatabase
  • het schrijven en redigeren van publieks- en catalogusteksten
  • het organiseren, uitvoeren en/of coördineren van collectiepresentaties
  • het organiseren, uitvoeren en/of coördineren van tijdelijke tentoonstellingen.

Vanuit jouw expertise en verbindende vaardigheden vorm je de brug tussen de afdelingen tentoonstellingen en collectie. Je slaagt erin verschillende visies te integreren tot een geheel. Je werkt bovendien nauw samen met de publiekswerking en zakelijke werking van het museum, in voorkomend geval ook de afdeling gebouw, veiligheid en beveiliging. Je beschikt daarnaast over een uitgebreid internationaal netwerk op het gebied van oude kunst, met het oog op het realiseren van je professionele doelstellingen en de verdere uitstraling van het MSK. Dit betekent ook dat je, naast een uitstekende kennis te bezitten van het Nederlands, je vlot kan uitdrukken in het Frans en Engels.

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-17