Project manager

PlayRight is een beheersvennootschap en staat in voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars (muzikanten, zangers, acteurs en dansers). We innen, beheren en verdelen de vergoedingen waarop uitvoerende kunstenaars wettelijk recht hebben, zoals de vergoeding voor de privé-kopie, de billijke vergoeding en de leenrechtvergoeding. Meer dan 16.000 binnen- en buitenlandse artiesten zijn aangesloten bij PlayRight. PlayRight+ is een afdeling binnen PlayRight die in het kader van de sociale, culturele en educatieve werking van de vennootschap zich in het bijzonder buigt over de juridische en de sociaal-economische positie van uitvoerende kunstenaars. Belangenbehartiging, onderzoek, sectorondersteuning, sensibilisering, internationalisering en professioneel advies zijn daarbij de focuspunten.

  • PlayRight+, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 19/7/2020

Over deze job

Samen met de Legal Advisor van PlayRight+ geef je vorm aan het departement. Je ontwikkelt samen met de Legal Advisor projecten die worden opgezet in het kader van de missie en de werking van PLAYRIGHT+. Je werkt deze verder uit en volgt ze op. Je onderhoudt aldus relaties en werkt samen met alle spelers in de muziek- en audiovisuele sector die voor uitvoerende kunstenaars van belang zijn. Initiatieven en projecten rond internationalisering, archivering, professioneel advies en sensibilisering vallen eveneens binnen je takenpakket. Met nieuwsbrieven, workshops en infosessies informeer je het artistieke veld. Je legt een kennisbank aan en participeert aan sectoroverleg in naam van de rechthebbenden die je vertegenwoordigt. Je werkt bij dat alles nauw samen met de communicatieafdeling van PlayRight. Tenslotte sta je samen met de Legal Advisor in voor de behandeling en opvolging van externe projectaanvragen.

Bijkomende info

Gepost op 2020-06-23