Projectcoördinator Kunstkuren/KunstKUUR

Kunstkuren/KunstKUUR is een duurzaam project dat inzet op actief burgerschap en een echte samenwerking realiseert tussen de Academie, leerplichtscholen, instellingen van het hoger onderwijs of een cultuur-educatieve partner.

 • Stedelijk onderwijs Antwerpen, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 14/6/2020

Over deze job

Als projectcoördinator sta je in voor de visieontwikkeling, de kwaliteitsbewaking, de uitbreiding van het aanbod en de operationele aansturing van deze project Kunstkuren/kunstKUUR.

 • Je werkt een algemene visie uit rond Kunstkuren en KunstKUUR. Deze visie zorgt ervoor dat projecten een vlotte opstart kennen en de verwachtingen naar alle betrokken partijen duidelijk zijn.
 • Je maakt een verdiepende analyse naar de meerwaarde van de Kunstkuren en KunstKUUR-projecten binnen de Antwerpse grootstedelijke context.
 • Je voert een kwalitatief onderzoek uit. Aan de hand van dit onderzoek onderneem je acties om de projecten naar een hoger niveau te tillen.
 • Je coördineert en faciliteert de kwaliteitsbewaking van het artistiek pedagogische proces.
 • Je stroomlijnt het aanvraagproces van de subsidies om de instroom van extra financiële middelen optimaal te kunnen benutten.
 • Je vergroot en versterkt het bereik van deze projecten binnen het Stedelijk Onderwijs.
 • Je stelt een kennisnetwerk samen om aan optimale kennisdeling te doen tussen alle betrokken partijen.
 • Je zorgt ervoor dat alle inhoudelijke en praktische afspraken tussen leerplichtscholen en de academie gevolgd worden.
 • Je biedt ondersteuning bij de begeleiding van de muzische projecten.
 • Je organiseert en begeleidt het rekruteringsproces.
 • Samen met de artistieke directeurs inspireer en coach je de betrokken muzische leerkrachten.
 • Je staat in voor de volledige financiële, administratieve en logistieke opvolging van de projecten.
 • Je rapporteert aan je leidinggevende, de (netwerk)directies en het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs.
 • Je participeert aan overkoepelende projecten binnen de organisatie.

Bijkomende info

Gepost op 2020-05-14