Projectleider nederlandse cultuur

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting.

  • Gemeente Schaarbeek, Schaarbeek
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/8/2020

Over deze job

De Dienst Nederlandse Cultuur Schaarbeek is een referentie en bondgenoot voor cultuur in een superdiverse Brusselse context. We bewegen ons op het raakvlak tussen kunst en maatschappij. We geven de Schaarbekenaar toegang tot een kwalitatief, innovatief en inspirerend aanbod waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan.

Als projectleider werk je samen met de rest van het team socioculturele projecten en evenementen mee uit van a tot z. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor jouw projecten en neemt een actieve rol op in die van de andere collega’s. Je rapporteert aan de senior projectleider en aan het diensthoofd cultuur.

  • Werken met en voor een grootstedelijke context: mee uitdenken, opzetten, opvolgen en realiseren van sociaalculturele projecten voor een breed publiek in de (semi-) publieke ruimte;
  • Ondersteunen van het diensthoofd en de senior projectleider cultuur in de dagelijkse werking;
  • Inzetten van mondelinge, schriftelijke en digitale skills voor een heldere communicatie/ promotie van het cultuuraanbod van 1030cultuur in Schaarbeek;
  • Ondersteunen van medewerkers en vrijwilligers op het terrein tijdens evenementen;
  • Uitbouwen/ onderhouden van contacten met instellingen/ organisaties en burgers in functie van de werking van de dienst cultuur;
  • Opmaken van administratieve dossiers voor het College en de gemeenteraad;
  • Bijwonen van en rapporteren over lokale en bovenlokale bijeenkomsten inzake lokaal cultuurbeleid

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-10