Projectmedewerker artistieke expressie

De Serre is een creatieve broedplaats in het centrum van stad Hasselt en provincie Limburg. Het is een plek waar jonge mensen vrij spel krijgen, zichzelf kunnen ontplooien en actief vorm geven aan de wereld rondom hen. De Serre is een ontmoetingsplaats waar je creativiteit kan tentoonspreiden èn ontdekken; een creatieve smeltkroes waar creatieve trajecten samenvloeien en elkaar beïnvloeden, een plek waar inspiratie het hoogste woord voert. De Serre is een open minded space: een ruimte die zich kenmerkt door mogelijkheden. Ruimte wordt gedeeld door zeer veel verschillende gebruikers en spontaan ontstaan er projecten en trajecten. Het potentieel van projecten en mogelijkheden is er groter dan de concrete invulling op één bepaald moment. Door die fundamentele openheid geven we de ruimte terug aan de (jonge) burger, die er zijn eigen ding mee doet.

  • De Serre Hasselt, Hasselt
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 29/1/2020

Over deze job

Via de subsidielijn bovenlokaal jeugdwerk krijgt De Serre de kans om jaarlijkse trajecten rond artistieke expressie bij jongeren te organiseren. Onder de werktitel WILDGROEI wil De Serre zo jaarlijks jonge mensen betrekken in een traject met makkelijke instap en een concreet product aan het einde van de rit, letterlijk gericht op het aanmoedigen van artistieke expressie. Wildgroei zegt het zelf: de trajecten wakkeren de wilde groei van jong artistiek werk aan. In de vruchtbare bodem van De Serre ontkiemen de eerste zaden. Via ons netwerk kunnen ze verder en breder groeien in de lokale en provinciale gemeenschap. Op die manier hopen we in Hasselt en Limburg ruimte te bieden voor creatief en ondernemend werk. We verdiepen en bieden tegelijkertijd een platform dat ademruimte en kansen tot groei aanreikt.

Bijkomende info

Gepost op 2020-01-06