Projectmedewerker

Lasso is het Brussels platform voor cultuurparticipatie. We willen dat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Daarom inspireren en versterken we organisaties, door krachten te bundelen over sectoren en gemeenschappen heen. We doen dit vanuit de Brusselse grootstedelijke context. Als netwerkorganisatie coördineert Lasso verschillende thematische netwerken. Binnen die netwerken brengen we professionals en vrijwilligers samen die rond cultuurparticipatie werken. We ondersteunen hen met inspirerende activiteiten, innoverende projecten, begeleiding op maat en met onze communicatie en documentatie. Jaarlijks bereikt Lasso circa 300 organisaties en instellingen uit diverse sectoren.

  • Lasso vzw, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 24/8/2020

Over deze job

Onze nieuwe collega zal ingeschakeld worden in diverse projecten waarbij netwerking, het begeleiden van samenwerkingsprojecten en het beschikbaar stellen van informatie en documentatie centraal staan. Het gaat om verschillende projecten voor kinderen, jongeren of volwassenen waaronder:

  • pARTicipe: waarbij de samenwerking tussen kinder- en tienerwerkingen en de culturele sector centraal staat.
  • BrusselArt: gaat over meer uitwisseling en samenwerking tussen groepen uit het volwassenenwerk en de culturele organisaties, met een specifieke focus voor interculturaliteit.

De nieuwe collega zal in tandem werken met de projectcoördinator om volgende doelstellingen te realiseren:

  • het verder uitbouwen van de netwerken binnen de brede socio-culturele sector, onderwijs, jeugd- en welzijnswerk en dit via één-op-één gesprekken en het organiseren van diverse netwerkactiviteiten;
  • het ondersteunen van onze netwerkpartners door het organiseren van vorming, studiedagen & netwerkevents
  • het begeleiden van workshops met diverse groepen o.a. door de speelse gespreksmethode BabbelArt te gebruiken;
  • het begeleiden van projecten rond toegankelijke cultuurparticipatie in groep

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-17