Regiocoördinator cultuur

Dijk92, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, verbindt negen gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele) op het vlak van cultuur-, bibliotheek- en erfgoedwerking. Via kennisdeling en samenwerking zetten we in op gedeelde culturele en maatschappelijke uitdagingen voor de regio. Wij ondersteunen culturele initiatieven met (potentiële) bovenlokale uitstraling of relevantie en inspireren ze tot innovatie en samenwerking binnen en buiten de cultuursector.

  • Projectvereniging Dijk92, Dendermonde
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 5/4/2020

Over deze job

Als regiocoördinator cultuur ben je:

  • het aanspreekpunt voor alle actoren, die je verder informeert en ondersteunt bij vragen;
  • de netwerker en bruggenbouwer die de actoren samenbrengt en verbindt;
  • de vertegenwoordiger van het IGS op verschillende niveaus;
  • de stimulator, initiatiefnemer, begeleider en uitvoerder van regionale cultuurprojecten;
  • de ondersteuner bij de uitvoerende dienstverlening van het IGS.

Bijkomende info

Gepost op 2020-03-05