Specialist erkennen en subsidiëren

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek onderzoekt en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt ten slotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover.

  • Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/1/2020

Over deze job

Je werkt in het team Erkennen en Subsidiëren van de Back Office Beheer, waar je samen met een vijftal collega’s instaat voor de erkenning en opvolging van de metaaldetectoristen, de archeologen, de onroerenderfgoedgemeenten, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED) en de onroerenderfgoeddepots. Je beoordeelt en behandelt de erkennings- en subsidieaanvragen en waarborgt hun opvolging en coaching. Na vier jaar werking staan de processen voor dit team grotendeels op punt. In de volgende jaren zullen vooral opvolging en coaching van de erkende actoren meer op de voorgrond komen. Hiervoor zoeken we dan ook versterking. Je werkt je in in het wettelijk kader van de procedures en handelt volgens de visie van het agentschap. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur Back Office Beheer als aanspreekpunt voor de processen erkennen en subsidiëren.

Bijkomende info

Gepost op 2020-01-06