Specialist erkennen en subsidiëren

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek onderzoekt en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt ten slotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover.

  • Onroerend Erfgoed, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 15/7/2020

Over deze job

Als specialist erkennen en subsidiëren heb je een rijk gevuld takenpakket. Je coacht erkende actoren aan de hand van feedback, netwerkmomenten en uiteraard ook door middel van persoonlijke contacten. Daarnaast stel je richtlijnen en afwegingskaders op in overleg met je directe collega’s van de andere afdelingen en teams.

Bijkomende info

Gepost op 2020-06-10