Stafmedewerker bouwkundig erfgoed

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 steden en gemeenten rond Gent, actief op het vlak van ontwikkeling van bedrijventerreinen, stedenbouw en streekontwikkeling. Veneco faciliteert intergemeentelijke samenwerking en is actief op regioniveau. In samenwerking met Cultuurregio Leie Schelde diende Veneco een aanvraag in om erkend te worden als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) voor 5 gemeenten in de Leie-Schelde regio. De IOED zal de deelnemende gemeenten ondersteunen omtrent onroerend erfgoed en een werking uitbouwen rond bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. De uitwerking van de nieuwe IOED Leie Schelde gebeurt in nauwe samenwerking met de reeds bestaande IOED Meetjesland in de schoot van Veneco

 • Veneco, Destelbergen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 6/8/2020

Over deze job

Samen met de medewerkers van Cultuurregio Leie Schelde bied je ondersteuning en advies omtrent onroerend erfgoed aan de deelnemende gemeenten. Als expert in het bouwkundig erfgoed word je het eerste aanspreekpunt voor alle adviesverlening rond bouwkundig erfgoed, in nauw overleg met de andere medewerkers van de IOED die een expertise hebben in archeologie, landschappelijk of stedenbouwkundig erfgoed.

Je staat mee in voor de uitvoering en opvolging van de doelstellingen en acties die werden opgenomen in het beleidsplan voor de IOED Leie Schelde. Als stafmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor het initiëren, het voorbereiden, de uitwerking en de evaluatie van het beleidsplan.

 • Je bouwt expertise op over het erfgoed van de streek en deelt die met de aangesloten gemeenten van de IOED.
 • Je neemt actief deel aan de dagelijkse werking van de IOED.
 • Je volgt de wetgeving rond onroerend erfgoed nauwgezet op en houdt de vinger aan de pols bij ontwikkelingen in verband met erfgoed in aanleunende beleidsdomeinen.
 • Je neemt een actieve rol op bij de advisering van erfgoeddossiers.
 • Je maakt deel uit van de IOED als deskundig partner en fungeert mee als aanspreekpunt voor de lokale besturen.
 • Je ontwikkelt samen met Cultuurregio Leie Schelde een vrijwilligerswerking rond bouwkundig erfgoed en betrekt hierbij zowel bestaande vrijwilligersgroepen als nieuwe vrijwilligers. Samen met de vrijwilligers en de medewerker(s) van Cultuurregio Leie Schele sta je onder andere in voor het actualiseren, eventueel vervolledigen en waarderen van de inventaris van bouwkundig erfgoed
 • Op vraag van de gemeenten werk je projectmatig rond een afgebakend onderwerp binnen het thema onroerend erfgoed en ga je op zoek naar mogelijke subsidies voor het project.
 • Je staat mee in voor een laagdrempelige communicatie over het onroerend erfgoed van de streek en de werking van de IOED.
 • Je promoot en ondersteunt lokale en bovenlokale erfgoedinitiatieven die bijdragen aan het draagvlak in de regio.
 • Je legt actief bruggen naar de andere werkingsdomeinen van Veneco zoals stedenbouw, reconversie, etc., in samenwerking met de coördinator van de afdeling streekontwikkeling.

Bijkomende info

Gepost op 2020-06-22