Stagiair

Histories is een jonge dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor erfgoed. Sinds 2019 biedt Histories ook een thuis aan MEDEA. Dit project wil met vereende krachten een overzicht geven van archeologische metaalbodemvondsten in Vlaanderen. Via deze databank maken we niet alleen deze artefacten maar ook het belangrijke werk van metaaldetectoristen zichtbaar en toegankelijk voor onderzoekers, erfgoedwerkers en liefhebbers.

  • Histories/MEDEA, Mechelen
  • Type: Beroepsinlevingsstage (BIS)
  • Deadline: 13/8/2020

Over deze job

Als voltijds medewerker werk je samen met de projectcoƶrdinator aan de uitbouw en bekendmaking van het project MEDEA. Daarnaast ondersteun je individuen en gemeenschappen die werken rond metaaldetectie en archeologie en maak je ook kennis met andere initiatieven binnen Histories.

Bijkomende info

Gepost op 2020-06-19