Wetenschappelijk medewerker tentoonstellingsontwikkeling

  • Gallo Romeins Museum, Tongeren
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 20/9/2020

Over deze job

De wetenschappelijk medewerker tentoonstellingsontwikkeling werkt mee aan de ontwikkeling van alle inhoudelijke elementen die gerelateerd zijn aan tentoonstellingen. Zijn/haar werkterrein situeert zich in de ‘afdeling tentoonstellingen’.

De wetenschappelijk medewerker tentoonstellingsontwikkeling focust in een eerste fase op de totstandkoming van een ‘nieuwe permanente expositie’. Die behandelt maatschappelijke veranderingen en het (dagelijks) leven van de mens in het gebied dat ooit de civitas Tungrorum was, van in de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. In een latere fase is de wetenschappelijk medewerker tentoonstellingsontwikkeling medeverantwoordelijk voor het genereren van dynamiek in deze opstelling, o.a. via de toevoeging van nieuwe objecten, kunstwerken, installaties, films, … De wetenschappelijk medewerker tentoonstellingsontwikkeling werkt ook mee aan de totstandkoming van tijdelijke exposities.

Binnen het kader van de functie en binnen het afgesproken tijdsbestek slaagt hij/zij erin om afgewerkte resultaten / producten voor te leggen. Hij/zij neemt hierbij te allen tijde een klantgerichte houding aan [t.o.v. burgers, derden, leveranciers, interne afdelingen (collega’s) / diensten / personeelsleden / leden van beleids- of adviesorganen / …].

Binnen het bredere kader van de directie socio-culturele aangelegenheden werkt hij/zij in teamverband aan de uitvoering van stedelijke beleid inzake cultuur(toerisme). Hij/zij levert een substantiële bijdrage aan de verwezenlijking van de in het strategisch meerjarenplan geformuleerde doelstellingen binnen het beleidsdomein cultuur.

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-10