Zakelijk beleidsmedewerker

VLAMO overkoepelt, als erkende landelijke organisatie voor instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen, meer dan 1200 amateurmuziekverenigingen. Het gaat vooral om harmonie– en fanfareorkesten, maar ook om brass– en bigbands, symfonische orkesten, blaaskapellen, drum– en percussiegroepen, showkorpsen, majo-twirls, accordeon– en mandolinegroepen en tal van andere ensembles.

 • VLAMO, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 14/8/2020

Over deze job

Voor alle onderstaande taken is begeleiding voorzien in de beginfase. Overleg zal er steeds zijn maar na verloop van tijd wordt wel een zelfstandige werkattitude verwacht.

 • Opmaak begroting
 • (Financiële) analyses maken en adviezen formuleren voor de directie en bestuur
 • Fondsenwerving
 • Voorbereidingen financiële audit
 • Overheidsadministratie: Rapporteringen opmaken
 • Subsidiedossiers opvolgen
 • Adviesverlening leden
 • Beleidsontwikkelingen opvolgen
 • Infosessies organiseren
 • Assistentie directeur
 • Voorbereiden en opvolgen van vergaderingen
 • Netwerking (vinger aan de pols houden bij partners, sponsors, overheid en politiek, etc.)
 • Secretaris artistieke stuurgroep (aansturen vrijwilligers, project- en activiteitenwerking)

Bijkomende info

Gepost op 2020-07-09