Zakelijk coördinator

OVERTOON wordt binnen het Kunstendecreet ondersteund als het platform voor geluidskunst met een aanbod van kunstenaarsresidenties en creaties. OVERTOON produceert en verdeelt het werk van verschillende artiesten binnen een internationaal tentoonstellings- en festivalcircuit. Daarnaast coördineert en faciliteert OVERTOON de verhuur van ateliers in een centrale plek in Brussel.

  • OVERTOON, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 14/6/2020

Over deze job

OVERTOON is een platform waar de uitwisseling van expertise en productiemiddelen centraal staat. Jij ondersteunt de kunstenaars door de zakelijke omkadering van residenties, producties en presentaties vlot te laten verlopen. Samen met het artistieke team vertaal je het artistieke meerjarenplan naar een zakelijk beleid. Je voert communicatie met overheden, partners en kunstenaars en je coördineert de publieke promotie. Je organiseert samen met het artistieke team een beperkt aantal publieke events (expo, performance, symposium).

Bijkomende info

Gepost op 2020-05-13