Zakelijk leider

Victoria Deluxe is een Gents participatief kunstenhuis. We kiezen ervoor om mensen stem te geven, vanuit de vaststelling dat heel wat (groepen) burgers niet gehoord worden. Samen met de mensen waarmee we werken zoeken we naar de beste artistieke vorm om uitdrukking te geven aan die alternatieve stemmen, van theater tot film. We willen zo op een inspirerende en daadkrachtige manier reageren op hoe onze stad en de wereld evolueren en zetten in op het doorbreken van stereotiepe beeldvorming. Als huis zijn we voor heel wat mensen ook een thuis, waar ze zich duurzaam mee verbinden. Het team bestaat uit zeven vaste medewerkers en wordt versterkt door kunstenaars, vrijwilligers en studenten.

  • Victoria Deluxe vzw, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 9/2/2020

Over deze job

Als zakelijk leider van Victoria Deluxe heb je de eindverantwoordelijkheid voor het financieel, administratief en logistiek beleid en beheer, het HR-beleid en exploitatie. Je co├Ârdineert mee de dagelijkse werking en staat mee in voor de externe relaties van Victoria Deluxe, waaronder de vertegenwoordiging in overlegorganen. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de artistiek leider, samen zetten jullie een coherent algemeen beleid uit dat strookt met de visie en missie van Victoria Deluxe en dat gedragen wordt door het team en het bestuur.

Bijkomende info

Gepost op 2020-01-13