ZAP Cultuurfilosofie

  • UAntwerpen, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 29/3/2020

Over deze job

  • U doceert: Inleiding tot de filosofie (1┬░Ba SW, sem 2, 3SP), Filosofische en academische vaardigheden (1e Ba Wijsbegeerte, 6 SP, sem 1+ sem 2), Onderzoeksseminarie Esthetica (3e Ba Wijsbegeerte, sem 2, 6 SP), Muziekfilosofie (tweejaarlijks, Ba2 en Ba3, sem 1, 6 SP), Filosofie en Samenleving (Ma, sem 2, 6 SP, 2020-2021).
  • U bouwt onderzoek uit in het domein van de hedendaagse cultuurfilosofie aansluitend bij de onderzoekstraditie van het Centrum voor Europese filosofie.
  • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
  • U ondersteunt de samenwerkingsverbanden met ARIA en de kunsthogescholen in Antwerpen en draagt bij aan een publieksfilosofie gericht op de culturele sector.
  • U neemt initiatief voor en organiseert de jaarvergadering en andere activiteiten van het Centrum voor Europese filosofie.

Bijkomende info

Gepost op 2020-02-08