ZAP/postdoctoraal onderzoeker en werkleider

FED-tWIN is een federaal onderzoeksprogramma van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) met als doel het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen tien federale wetenschapsinstellingen en Belgische Universiteiten door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen. De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en vooruitstrevende Belgische universiteit. Dagelijks verzekert de inzet van meer dan 5.000 medewerkers dat innovatief onderwijs wordt verstrekt voor meer dan 20.000 studenten, dat kennisgrensverleggend fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht en dat de universiteit haar belangrijke rol kan vervullen in maatschappelijke dienstverlening. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen, die op hun beurt worden geleid door de FOD Wetenschapsbeleid. Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de KMKG een reeks taken.

 • KMKG en Universiteit Antwerpen, Antwerpen/Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 21/2/2021

Over deze job

Deze vacature kadert in het FED-tWIN onderzoeksprofiel Prf-2020-011 HOME-AGE: Historical Materials and Techniques of the South Netherlandish Home in the MRAH-KMKG Collections en bestaat uit twee samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

 • Deeltijdse (10%) aanstelling als Zelfstandig Academisch Personeel en deeltijdse (40%) aanstelling postdoc navorser bij UAntwerpen Faculteit Ontwerpwetenschappen, ARCHES onderzoeksgroep (Opleiding Conservatie-Restauratie)
 • Deeltijdse (50%) aanstelling als Werkleider (Klasse SW2) bij de KMKG

Uw opdracht aan de Universiteit Antwerpen

 • De 10% ZAP opdracht richt zich op de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • De 40% BAP opdracht is gericht op onderzoek
 • U hebt een lesopdracht van 6 ECTS op bachelor of masterniveau waarbinnen u praktijkgerichte vakken doceert zoals ‘Schadebeelden: diagnose en behandeling’ of ‘Conservatievaardigheden’.
 • U bouwt historische en materiaal-technische onderzoek uit in het domein van de toegepaste kunsten uit de Zuidelijke Nederlanden van de 17de-18de eeuw, toegespitst op de collectie van de KMKG-MRAH.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U begeleidt jaarlijks een aantal bachelor, master- en/of doctoraatsstudenten.
 • U bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
 • U neemt interne beleidstaken op.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u verleent onder andere advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.

Uw opdracht aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaat uit:

 • U bouwt historische en materiaal-technische onderzoek uit in het domein van de toegepaste kunsten uit de Zuidelijke Nederlanden van de 17de-18de eeuw, toegespitst op de collectie van de KMKG-MRAH.
 • De initiële aandacht richt zich daarbij op de uitgebreide meubelcollectie maar verder ook op relevante en verwante deelcollecties van toegepaste kunsten.
 • U voert overleg met de verschillende conservatoren.
 • U ontwikkelt samen met de ICT experten van KMKG en van de UAntwerpen het HOME-AGE digitaal platvorm.
 • U bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
 • U draagt actief bij aan de inventarisatie van onderdelen van de collecties toegepaste kunsten.
 • U draagt zorg voor de ontsluiting van materiaal-technische en historische data binnen het Collectie Management systeem MuseumPlus van KMKG-MRAH.
 • U werkt mee aan educatieve programma´s van KMKG in de vorm van lezingen, rondleidingen, teksten, publicaties en workshops etc.
 • U versterkt de samenwerking met de Universiteit Antwerpen door de collecties van KMKG te integreren in uw onderwijs.
 • U draagt actief bij aan de taak van conservering van de collecties toegepaste kunsten.

Bijkomende info

Gepost op 2020-12-18