Archivaris

Het Kasteel van Gaasbeek, gelegen in Lennik, is méér dan zo maar een kasteel en maakt deel uit van een uitgestrekte erfgoedsite, op de raaklijn tussen geschiedenis en natuur.

  • Kasteel van Gaasbeek, Lennik
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 25/6/2021

Over deze job

Het historisch archief wordt binnenkort ondergebracht in het nieuwe onthaalgebouw, waar het ontsloten wordt met het oog op fysieke en digitale exploitatie. Ook het hedendaags, administratief museumarchief krijgt een nieuwe bestemming op de kennissite van de Vlaamse Overheid, en dient eveneens fysiek en digitaal uitgebaat te worden. Om dit mogelijk te maken, zijn we op zoek naar een archivaris om het kasteelteam te versterken. Je ontwerpt een visie over de opbouw, ontsluiting en toegankelijk maken van het museumarchief en gaat aan de slag om dit in de praktijk om te zetten.

Bijkomende info

Gepost op 2021-06-04