Artistiek directeur

De Academie Berchem muziek-woord bestaat uit een sterk team van 60 leerkrachten en een geëngageerd beleidsteam. Er is een nauwe samenwerking met Academie Berchem beeld waarmee ze samen de Campus Berchem vormt. Academie Berchem muziek woord is een boeiende academie met een jong publiek. Van de 900 leerlingen zijn meer dan de helft kinderen. Twee derde van de leerlingen volgt een muziekopleiding en een derde woord. Leerlingen muziek hebben de keuze tussen de opleidingen muziek klassiek, jazz-pop-rock, wereldmuziek, musical en elektronische muziek. Bij de afdeling woord heb je naast de algemene opleidingen ook schrijven, cabaret en kleinkunst. Academie Berchem ligt op een toplocatie binnen de Antwerpse Ring te midden van het bruisende Berchem met tal van creatieve ondernemers en enkele grote cultuurpartners. Met bibliotheek De Poort en cultuurcentrum c o r s o wordt regelmatig samengewerkt. De academie is goed bereikbaar met openbaar vervoer: trein, tram en bus liggen op loopafstand. Academie Berchem wil een inspirerende thuishaven zijn in een grootstad, waar iedereen zich artistiek kan ontplooien. In dialoog gaan met de stad van vandaag, grenzen verleggen, respect voor traditie, openheid voor experiment, permanente groei en kwaliteitsvol onderwijs in een warm en open klimaat zijn ankerpunten binnen de visie van Academie Berchem.

 • Academie Muziek Woord Berchem, Berchem
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 12/12/2021

Over deze job

Als artistiek directeur muziek woord van de Academie Berchem ben je eindverantwoordelijke voor de uitwerking en implementatie van een inspirerend artistiek pedagogisch beleid dat je samen met het team van leerkrachten vormgeeft. Je werkt nauw samen met het beleidsteam van Academie (de artistiek directeur beeld, de campusdirecteur en beleidsmedewerkers) en je rapporteert aan de netwerkdirecteur.

 • Je staat in voor de kwaliteitsbewaking van de uitwerking van het beleid conform het referentiekader onderwijskwaliteit, Kunstig Competent, actief burgerschap, …
 • Je  werkt een vernieuwend pedagogisch beleid uit binnen het netwerk op de eigen academie, de campus en de scholengemeenschappen.
 • Je zorgt ervoor dat de leerkrachten gestimuleerd worden om verschillende didactische werkvormen te hanteren zodat de pedagogische doelstellingen zo optimaal mogelijk behaald worden.
 • Je onderzoekt op welke manier digitale toepassingen kunnen bijdragen tot een verbeterde onderwijskwaliteit.
 • Je zorgt voor de efficiënte werking van de vakwerkgroepen.
 • Je bent verantwoordelijk voor diverse projecten binnen de academie. Je zorgt voor de realisatie van de projecten inclusief alle diverse (praktische) taken die hierbij komen kijken. Je evalueert de projecten en brengt de resultaten in kaart.
 • Je participeert actief aan de voorbereiding van overkoepelende projecten (dag DKO, Viewmaster, pedagogische studiedag, campusprojecten, …) en neemt het team MW hierin mee.
 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (inclusief urenpakketten) van de leerkrachten. Je stuurt het team aan, coacht en ondersteunt leerkrachten in hun functioneren. Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken en zorgt zo voor een efficiënte loopbaanbegeleiding. Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leerkrachten en stippelt een begeleidingstraject uit voor nieuwe medewerkers.
 • Je participeert actief aan relevante werkoverlegmomenten (stuurgroepen, beleidsteam academie, overleg met artistieke directeurs van andere academies) en onderhoudt een goed contact met al je collega’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van onze wijkafdelingen, zowel wat betreft de leerlingen, leerkrachten, toezichters als externe partners.

Bijkomende info

Gepost op 2021-11-09