Artistiek directeur

De Stichting streeft in het kader van een tienjarig structureel partnerschap met het Centre Pompidou (2017-2027) een doel na van artistieke aard. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een multidisciplinaire plek van kunst en cultuur te creëren, een voor iedereen toegankelijke plek van uitwisseling, om zo de hedendaagse Brusselse creatie te eren en om de culturele aantrekkingskracht van de hoofdstad te vergroten.

 • Stichting Kanal, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 28/2/2021

Over deze job

De artistiek directeur geeft leiding aan de medewerkers van de afdelingen die belast zijn met:

 • De multidisciplinaire programmatie van exposities, performances en spektakels;
 • De productie van exposities, performances en spektakels en het beheer van de museumregie;
 • De samenstelling en bewaring van kunstwerkencollecties van de Stichting KANAL en het beheer van de archieven en de onderzoeksprojecten;
 • Wetenschappelijke en artistieke uitgaven en publicaties (tentoonstellingscatalogussen, monografische boeken enz.) en pedagogische publicaties (bezoekersgidsen, pedagogische tools enz.);
 • Het Publieksbeleid in nauwe samenwerking met de vice-artistiek directrice die de leiding heeft over deze taak.

Als artistiek directeur bent u verantwoordelijk voor het multidisciplinair artistiek project. U voert de verschillende taken zelfstandig uit in samenwerking met de algemeen directeur en onder toezicht van de raad van bestuur. U bent lid van het directiecomité. Uw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • De artistieke identiteit van de Stichting KANAL bepalen door lessen te trekken uit de verschillende experimenten die sinds 2018 zijn uitgevoerd;
 • Het partnerschap met het Centre Pompidou op een harmonieuze manier uitbouwen;
 • Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en actualiseren van de werkzaamheden van de verschillende afdelingen onder uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de taken effectief en efficiënt uitgevoerd worden;
 • De expertise en ervaring gebruiken en delen om optimaal te functioneren bij de opvolging van dossiers die strategisch belangrijk zijn voor de activiteiten van de Stichting, en tegelijkertijd een goede interne communicatie te verzorgen;
 • De kwaliteit van de werken en de resultaten stimuleren, opvolgen en verbeteren om optimaal te beantwoorden aan de behoeften van de instelling en haar partners;
 • De medewerkers begeleiden en motiveren met het oog op optimale prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling;
 • Het personeel van de artistieke afdeling (werknemers, externe dienstverleners, tijdelijke medewerkers, studenten, stagiairs) begeleiden zodat ze als persoon en als team kunnen evolueren en de best mogelijke bijdrage kunnen leveren om de vastgelegde doelen te bereiken;
 • Het promoten van zin voor initiatief, resultaatgerichtheid, innovatie en de bedrijfscultuur om de prestaties en de efficiëntie van de dienst publiek en partnerschappen van de Stichting te verbeteren;
 • De jaarlijkse budgetten bepalen (beheer van bestellingen en facturen, opvolging van financiële monitoringtools, implementatie van statistische monitoringtools);
 • Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, opdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen enz.

Bijkomende info

Gepost op 2021-01-05