Artistiek directeur Muziek Woord academie Berchem

Ambitieus, toegankelijk en ontplooiingsgericht: het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt als één van de grootste inrichters voor onderwijs in Vlaanderen dagelijks meer dan vijftigduizend leerlingen en cursisten de kans om hun talent te ontwikkelen. Zo’n zesduizend leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij. Om het brede aanbod en de vooruitstrevende aanpak te kunnen realiseren is Stedelijk Onderwijs Antwerpen voortdurend op zoek naar enthousiaste en gedreven medewerkers met diverse achtergrond om zijn ambities waar te maken. De Academies van het Stedelijk Onderwijs bestaan uit 11 Academies en 2 scholengemeenschappen: muziek - woord - dans en beeldende kunsten. Elke medewerker binnen de Academies zet zich dagelijks creatief, ondernemend, zelfkritisch, gepassioneerd en teamgericht in. Deze vijf kernwaarden maken het fundament uit van onze bruisende organisatie. In Academie Hoboken bestaat het beleidsteam uit 4 leden: twee artistieke directeurs en twee beleidsmedewerkers.

 • De Academies ( AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen), Berchem
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 19/4/2021

Over deze job

Als artistiek directeur muziek woord van de Academie Berchem ben je eindverantwoordelijke voor de uitwerking en implementatie van een inspirerend artistiek pedagogisch beleid dat je samen met het team van leerkrachten vormgeeft. Je werkt nauw samen met het beleidsteam van Academie (de artistiek directeur beeld, de campusdirecteur en beleidsmedewerkers) en je rapporteert aan de netwerkdirecteur.

 • Je staat in voor de kwaliteitsbewaking van de uitwerking van het beleid conform het referentiekader onderwijskwaliteit, Kunstig Competent, actief burgerschap, …
 • Je  werkt een vernieuwend pedagogisch beleid uit binnen het netwerk op de eigen academie, de campus en de scholengemeenschappen.
 • Je zorgt ervoor dat de leerkrachten gestimuleerd worden om verschillende didactische werkvormen te hanteren zodat de pedagogische doelstellingen zo optimaal mogelijk behaald worden.
 • Je onderzoekt op welke manier digitale toepassingen kunnen bijdragen tot een verbeterde onderwijskwaliteit.
 • Je zorgt voor de efficiënte werking van de vakwerkgroepen.
 • Je bent verantwoordelijk voor diverse projecten binnen de academie. Je zorgt voor de realisatie van de projecten inclusief alle diverse (praktische) taken die hierbij komen kijken. Je evalueert de projecten en brengt de resultaten in kaart.
 • Je participeert actief aan de voorbereiding van overkoepelende projecten (dag DKO, Viewmaster, pedagogische studiedag, campusprojecten, …) en neemt het team MW hierin mee.
 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (inclusief urenpakketten) van de leerkrachten. Je stuurt het team aan, coacht en ondersteunt leerkrachten in hun functioneren. Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken en zorgt zo voor een efficiënte loopbaanbegeleiding. Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leerkrachten en stippelt een begeleidingstraject uit voor nieuwe medewerkers.
 • Je participeert actief aan relevante werkoverlegmomenten (stuurgroepen, beleidsteam academie, overleg met artistieke directeurs van andere academies) en onderhoudt een goed contact met al je collega’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van onze wijkafdelingen, zowel wat betreft de leerlingen, leerkrachten, toezichters als externe partners.

Bijkomende info

Gepost op 2021-04-02